Back

Образовни профили наше школе

Медицинска сестра - техничар

Ученици образовање стичу преко општих и стручних предмета.

Медицинска сестра - техничар

Ученици образовање стичу преко општих и стручних предмета.
Више

Физиотерапеутски техничар

Суштина овог занимања су основе рехабилитације и нега болесника.

Физиотерапеутски техничар

Суштина овог занимања су основе рехабилитације и нега болесника.
Више

Фармацеутски техничар

Популарност овог смера леже у атрактивности и специфичности занимања

Фармацеутски техничар

Популарност овог смера леже у атрактивности и специфичности занимања
Више

Лабораторијски техничар

Стални контакт са биолошким материјалом захтева спретност, знање и пре свега прецизност.

Лабораторијски техничар

Стални контакт са биолошким материјалом захтева спретност, знање и пре свега прецизност.
Више

Гинеколошко-акушерска сестра

Ученици се оспособљавају за рад на гинеколопшким и акушерским одељењима и диспанзерима.

Гинеколошко-акушерска сестра

Ученици се оспособљавају за рад на гинеколопшким и акушерским одељењима и диспанзерима.
Више

Стоматолошка сестра-техничар

Током школовања ученици овладавају вештинама асистирања у свим фазама стоматолшких интервенција

Стоматолошка сестра-техничар

Током школовања ученици овладавају вештинама асистирања у свим фазама стоматолшких интервенција
Више