Back

Ванредно образовање – образовање одраслих

Лицима који немају статус редовног ученика, онима који немају завршену средњу школу или пак желе да остваре виши  степен образовања, промене квалификацију, пружамо могућност ванредног образовања. Облици ванредног образовања су:

Преквалификација – пружа могућност промене образовног профила после завршене било које стручне школе у четворогодишњем трајању.

Документација за упис на ванредно школовање:

  • Оверене фотокопије сведочанстава и дипломе завршене школе
  • Kопија личне карте (са написаним бројем мобилног телефона)

  • Kопија извода из матичне књиге рођених