Back

Добро дошли на интернет страницу Медицинске школе. Ову страницу смо покушали да прилагодимо вашим потребама у овим ванредним тренуцима. Ми, ученици, родитељи, наставници и Управа школе окупљени смо око истог циља – да образујемо будуће здравствене кадрове који ће бити способни да одговоре свим задацима које овај хумани позив носи, чак и током пандемије, као што је COVID 19. Уверен сам да ћемо успешно реализовати задатак који је пред нама, а за то је потребна сарадња свих чланова нашег тима. Ми ћемо се трудити да на страници редовно ажурирамо новости и обавештења, најмање једном недељно. Најважнији начин размене информација је и даље ваш контакт са одељењским старешинама.

Миодраг Живић, директор школе
16
Одељења
544
Часова недељно
330
Ученика
108
Радника у школи

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

Медицинска  школа у Приштини основана је први пут  1959. године, а оснивање школе означено је решењем СО Приштина број 11622 од 31. 05. 1962. године. Школа је 1979. године променила назив у Oбразовно-васпитни центар медицинских занимања  „9 Мај“ и  уписана је у судски регистар  у Окружном привредном суду у Приштини дана 15. 06. 1979. године, број решења 992/78. Након тога школа је Одлуком, народне скупштине Републике  Србије, о броју, структури, просторном распореду средњих школа у Аутономној покрајни Косова и Метохије („Сл.Гл. РС“ број 28/91) променила назив у Медицинска школа „9 Мај“.  Одлуком, владе Републике Србије о мрежи средњих школа у Републици Србији, мења назив  у Медицинска школа („Сл. Гл. РС“ број 7/93).

Медицинска школа је установа за обављање делатности у области средњег образовања и васпитања.

            У школској 2022/2023.години  доноси се  годишњи план рада како би се реализовали  планови  рада у настави . Ваннаставне активности одвијаће  се у складу са материјалним и техничким могућностима школе.

Од измештања у Грачаници септембра 1999. године школа  ради под отежаним условима. Смештена је у згради ОШ “Краљ Милутин“, где су још смештене  и  „Грађевинско саобраћајна школа“, одељење музичке школе „Стеван Мокрањац“   и Предшколска установа „Ђурђевак“. За свој рад су корићене четири учионице, једна зборница, библиотека, три  канцеларије и фискултурна сала. Школа је  опремила и три кабинета здравствене неге и кабинет информатике који је смештен у контејнеру без грејања те се у зимском периоду настава одвијала у отежаним условима рада.

            Делатност ван седишта је у Доњој Гуштерици, школа изводи наставу у четири учионице ОШ „Кнез Лазар“, и користи зборницу  и фискултурну салу матичне школе.

            Делатност ван седишта  у  Косову Пољу нису није било могуће изводити због стварања мултиетничке школе, па је иста измештена у старој ОШ “Вук Караџић“ у Лепини где смо  наставу изводили у четири учионице и једној зборници.

            Делатност ван седишта у Племетини  у ОШ „Свети Сава“,  школа  ради у четири учионице, једном кабинету  и једној зборници.

У  немирима 17. марта 2004. године, школа у Косову Пољу спаљена је, па су изгорели : кабинет за информатику, библиотека и архива која се налазила у школи.

            Од 13. марта 2022. године, школа је добила нову зграду и измештено седиште у Лапљем Селу где су смештена ранија одељења из Грачанице, Доње Гуштерице и Лепине заједно са управом шќоле. Измештено седиште у Племетини наставља са радом у простроријама ОШ „Свети Сава“.

Зашто одабрати нас?

misija
Мисија наше школе је да ученицима пружи трајна, функционална и актуелна знања, али и да развија и подстиче иницијативност, тимски рад и позитивну комуникацију међу ученицима. У нашој школи са традицијом дугом 50 година подстиче се толеранција различитости и међусобно уважавање свих ученика без обзира на нациoналну, расну и верску припадност, али и без обзира на индивидуалне способности сваког од ученика. Школа је организована, опремљена и осигурана тако да чини безбедно, сигурно место за наше ученике и здраву средину за учење, рад и дружење ђака, али и запослених. У школи негујемо позитиван став међу ученицима и запосленима и градимо школу без насиља било које врсте, без злостављања и занемаривања. Сарадња на нивоу ученик – родитељ – запослени стално се унапређује и тежи се што бољој комуникацији и односима. Такође, талентованим ученицима се омогућава да се искажу кроз додатни рад, секције и јавне приказе рада кроз приредбе, изложбе, такмичења, јавне дебате и слично.
vizija
Визија наше школе је да створимо модерну и успешну школу, а то ћемо остварити кроз савремено опремљене учионице и кабинете, награђивање најуспешнијих ученика, а преко уједначених критеријума и савремених метода рада којима предавачи ученицима постављају јасне циљеве и уче их доследности и одговорности, али и самосталном раду. У будућности видимо веће интересовање родитеља за сарадњу са наставницима, а све ради бољих услова за рад њихове деце, а наших ученика. Сарадњу ћемо побољшати путем чешћих тематских окупљања и конструктивних разговора и размена идеја. Тежимо томе да образујемо и изведемо младе људе са високим нивоом стручности и са јасним моралним принципима који ће се уклопити у савремено друштво и друштвене токове.
business-power-concept-strong-businessman-inner-strength_8140-424
• Настава готово у потпуности стручно заступљена. • Значајни успеси ученика на такмичењима. • Школа је опремљена модерним технологијама. • Подмлађен кадар, мотивисан и заинтересован за усавршавање. • Отвореност за сарадњу са другим школама и релевантним институцијама. • У школи се трудимо да безбедност ученика буде на високом нивоу.

Упознајте наш тим

Наш тим је састављен од најквалитетнијих професора. Упознајте их.

Марина Марковић
Професорка хемије
Марко Марковић
Професор математике
Станко Станковић
Професор интерне медицине
Марија Стевић
Српски језик и књижевност
Стефан Стефанови
Професор инфектологије