Back

Медицинска сестра - техничар (МСТ)

Прe 57 година, када је школа основана, то су биле лекарске помоћнице, са трогодишњим образовањем, а нешто касније медицинске сестре, са четворогодишњим образовањем. 

Занимање МСТ стиче широко образовање у овом подручју рада, па је медицинским сестрама омогућено да раде на скоро свим одељењима у области здравства и социјалне заштите. 

Ученици образовање стичу преко општих и стручних предмета. Ови други уско продиру у многе гране медицине. Изучавају се преко теоријске наставе и наставе вежби која се остварује у школским кабинетима и у здравственим установама. 

Општи предмети су широко заступљени, нарочито у прве две године образовања. Ученици стичу добро опште образовање што им омогућава упис на све факултете и више школе. МСТ има најближи непосредни контакт са пацијентом. 

Нега болесника, љубазност и лепа реч су њихов основни посао. Они припремају пацијента за контакт са лекаром и извршавају налоге добијене од лекара. Директно учествују у дељењу терапије, узимању материјала за лабораторијске анализе, вођењу медицинске документације, припреми пацијената за одређене медицинске радње. 

МСТ је једно од најодговорнијих лица за стање пацијента, његове хигијене, као и хигијене његове околине. У исто време МСТ је и здравствени едукатор, неко ко непрестано учествује у унапређењу здравствене културе свога окружења. Призори које свакодневно среће често нису пријатни, треба издржати и саживети се са великом количином људске патње и немоћи. 

Можда заклетва Флоранс Најтингел то најсликовитије показује. МСТ интензивно вежбају у школскoм кабинетима који су скромно опремљени. То своје знање (намештање кревета, лична хигијена болесника, основе давања терапије…) касније у 3. и 4. години проширују и директно примењују на пракси у  Клиничком болничком центру у Грачаници и Дом здравља у Грачаници, Д. Гуштерици и Племетини. На пракси је контакт са пацијентом непосредан, а рад наших ученика често потпуно самосталан.

Подручје запошљавањаустанове за здравствену заштиту становништва, стационарног и амбулантног типа.