Back

Гинеколошко - акушерска сестра (ГАС)

Гинеколошко-акушерска сестра стиче знање о неговању и лечењу, како болесни, тако и здравих жена, трудница и породиља и новорођене деце.

Гинеколошко-акушерска сестра је обучена да прати трудноћу, раст и развој деце, да пружа савете родитељима у процесу заштите и очувања здравља деце. 

У току школовања, поред стручног знања, стиче и знање за извођење многих хигијенско – техничких процедура. 

Ученции се оспособљавају за рад на гинеколопшким и акушерским одељењима и диспанзерима.

Подручје запошљавања – у диспанзерима за мајку и дете домова здравља, клиникама, болницама и институтима у области гинекологије и акушерства.