Back

Фармацеутски техничар (ФМ)

Ово занимање уписују ученици који покажу најбоље знање на пријемном испиту и углавном, „вуковци“. 

Разлози за велику популарност овог смера леже у атрактивности и специфичности занимања. 

ФМ прве две године стичу опште и стручно образовање кроз теоријску и наставу вежби. У трећој и четвртој години наставу вежби, такође, у највећој мери, изводе у Апотеци Дома здравља у Грачаници, док наставу у блоку имају у школском кабинету. 

У току свог школовања, ученици стичу неопходна знања из опште образовних и стручних предмета. 

Теоријска знања из стручних предмета, на настави вежби, претачу у неопходне вештине руковања различитим фармацеутским и лабораторијским операцијама из области технологије, фармакогнозије, фармацеутске хемије, медицинске биохемије и санитарне хемије. На тај начин се оспособљавају за самостални рад. 

Овај смер је специфичан и по томе што ученик нема директног контакта са пацијентом, већ се ради искључиво у лабораторији са биолошким материјалом или узорцима или различитим супстанцама. 

Одлични ученици који уписују овај смер остају одлични, освајају прва места на такмичењима које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, уписују жељене факултете не само у земљи, већ и у иностранству и са успехом их завршавају.

Подручје запошљавања – апотека и биљне апотеке, галенске лабораторије и индустријски погони за израду лекова и парафармацеутике и научно – истраживачке установе.