Back

Стоматолошка сестра - техничар (ССТ)

Током школовања ученици овладавају вештинама асистирања у свим фазама стоматолшких интервенција. 

Посао медицинске сестре-техничара започиње пријемом пацијента, а наставља се припремом  радног места за интервенцију и распремањем након извршене интервенције, дезинфекцијом и стерилизацијом инструмената, припремом материјала, одржавањем апарата и вођењем медицинске документације.

Значајну активност медицинска сестра-техничар има на пољу здравственог просвећења кроз здравствено-васпитни рад у циљу превенције стоматолошких обољења, нарочито код ризичних група: деце школског и предшколског узраста и трудница.

Циљеви и задаци кроз школовање за овај образовни профил односи се на оспособљавање ученика да самостално и у тиму спроводе све интервенције из области за коју се школују.