Back

Физиотерапеутски техничар (ФТ)

Интересовање за овај смер је сваке године велико, а за разлику од осталих смерова, за овај се нарочито занимају дечаци. Зато се, донекле, сматра мушким занимањем у претежно женској школи. 

Суштина овог занимања су основе рехабилитације и нега болесника. Учи се нега и рахабилитација оболелих, повређених и инвалидних лица (деце и одраслих) који су потпуно или делимично непокретни. Прве две године не разликукују се суштински много од осталих смерова. 

Ученици вежбају у школском кабинету негу болесника и савладавају основне радње везане за рехабилитацију. Опремљеност кабинета је прилично скромна, али се у овом периоду интензивно ради на осавремењавању. 

Практична настава се изводи у Дому здравља у Д. Гуштеици, Грачаници и Дијагностичком центру у Грачаници. 

На свим овим местима ученици уче и увежбавају велики број општемедицинских и физикалних процедура: употребу светлосне енергије, топлотне енергије, хидротерапије, електротерапије, магнетотерапије, ултразвучне терапије, различитих масажа и вежби (кинезитерапије). 

Ученик који се определи за овај смер мора да поседује снагу, кондицију и спретност за обављање великог броја мануелних радњи приликом масажа и важби. 

Претходно стечено теоријско знање примењује употребом различите апаратуре која је заступљена на клиникама и све савременија. Ово се нарочито односи на велики број електроапарата (наизменичне струје, ултразвука…). 

Овај посао је уско повезан и са употребом лековитог блата, парафина, радом у базенима (различите хидропроцедуре), саунама…

Подручје запошљавања – службе за физикалну терапију и рехабилитацију у здравственим, бањским, климатским, рекреативним и спортским организацијама.